با ما در ارتباط باشید

آدرس : بیرجند – سایت اداری – بالاتر از بنیاد مسکن
کد پستی: ۹۷۱۹۸۶۶۹۷۴
تلفن های تماس : ۴-۳۲۴۰۰۵۹۱ (۰۵۶)
نمابر : ۳۲۴۰۰۵۹۰ (۰۵۶)
پست الکترونیک : info {@} biccima.ir

فرم تماس الکترونیکی