تاریخچه اتاق بازرگانی بیرجند

پس از تقسیم استان خراسان بزرگ به سه استان خراسان رضوی ، خراسان شمالی ، خراسان جنوبی وبرابر با قوانین ومقررات جاری کشور از همان ابتدای تقسیم استان خراسان شعبه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مشهد در سازمان بازرگانی خراسان جنوبی به وجود آمد وهیئت موسس اولیه اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند توسط ریاست محترم اتاق مشهد جناب آقای شافعی منصوب گردیدند.
اعضاء هیئت فوق عبارت بودنداز:

۱ جناب آقای زینلی مدیرعامل وقت محترم شرکت کویرتایر
۲  جناب آقای ناصری مدیرعامل محترم شرکت کاشی نیلوفر
۳  جناب آقای احتشام مدیرعامل محترم شرکت تروند زعفران قاین

 برابر با پیگری ها ومکاتبات استاندار محترم وقت خراسان جنوبی جناب آقای سیدصولت مرتضوی با اتاق ایران و  تلاش ها و زحمات سازمان محترم صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی وهمکاری اتاق محترم مشهد ، سرانجام برابر با ماده ۴ اتاق ایران در ۵ اسفند ۱۳۸۵ همزمان با برگزاری سراسری انتخابات هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی ، صنایع ،معادن وکشاورزی سراسر ایران انتخابات اتاق بیرجند با همکاری سازمان محترم صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی و اتاق مشهد وهیئت نظارت برگزاری گردید.
اعضای منتخب هیئت نمایندگان اتاق بیرجند در دوره ی اول به شرح زیر بوده است:

 

 1 آقای محسن احتشام ۹ آقای علی اکبر فرامرزی
 2  آقای محمد امین امینی ۱۰ آقای محمد کاظمی
 3  آقای هادی برهانی ۱۱ آقای حمیدرضا مومنی
 4  آقای ابراهیم پردل ۱۲ آقای عبدالغنی نهتانی
۵ آقای حاج علی خدابخشی ۱۳ آقای مرتضی یزدانشناس
۶ آقای محمد داودی ۱۴ آقای بهرام ساتلیخ محمدی
۷ آقای محمدرضا سنائی فر ۱۵ آقای حاج محمدنصیری
۸ آقای خواجه محمد احراری    

اتاق بیرجند فعالیت خود را بلافاصله پس از تعیین اعضای هیئت رئیسه توسط هیئت محترم نمایندگان با همکاری صمیمانه سازمان محترم صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی با همدلی، همفکری وهمکاری اعضای هیات رئیسه آغاز نمود و در حال حاضر کلیه امور جهت صدور وتمدید کارت بازرگانی وصدور گواهی مبدا ودیگر وظایف اداری خود را به نحوه مطلوبی انجام می دهد.

اما نکته مهم این است که با وجودی که پس از تقسیم استان خراسان پایه گذاری و توسعه زیرساخت های مهم اقتصادی در خراسان جنوبی حرکت شتابنده ای به خود گرفته است وکارهای زیربنایی واصولی بسیاری انجام شده ودرحال انجام است . که وظیفه داریم ارج نهیم وحرمت بگذاریم بر زحمات وتلاش های کلیه دست اندرکاران مدیران ، مسئولین دلسوز وتوانمند استان .

اما با همه این وجود با توجه به محرومیت های خاص خراسان جنوبی از گذشته های بسیار دور هنوز به علت عدم تکمیل زیر ساختارهای توسعه، فاصله معنی داری با استان های توسعه یافته وجود دارد.که همت ، درایت مسئولان محترم امر وابتکار عمل مدیران بخش خصوصی را می طلبد تا محیط کسب وکاری مهیا گردد که فعالان اقتصادی وبخش خصوصی بتوانند به نحوه کار آمد ومؤثر نخواهد بود.
اتاق بیرجند برای آنکه بتواند نقش خود را در تحقق بیانیه ماموریت واهداف استراتژیک کارا واثر بخش ایفا نماید نیازمند بودجه لازم وکمک ها و مساعدت های مسئولین محترم در سطح استان وکشور است .
با توجه به نقش وجایگاه اتاق در شرایط حساس اقتصادی واجتماعی کنونی وبا عنایت به ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اتاق بیرجند را به نحوی یاری نمایند که عملکردش در سطح استانداردها وشاخص های قابل قبول قرار داشته باشد.
اتاق بیرجند با تمام توان در کنار دیگر مسئولین محترم امر خدمتگذار مردم نجیب ،با اصالت و اهل فرهنگ و ادب خراسان‌جنوبی خواهدبود و در چشم‌انداز روشن آینده کشور نقش خود را هرچه بهتر ترسیم خواهد نمود.
اتاق بیرجند برپایه اصول اخلاق کسب و کار و پایبند بودن به آیین‌نامه‌های سازمانی و قوانین و مقررات کشوری خواهد کوشید در راستای ارضای نیازهای گروه‌های ذینفع همواره بر میزان صداقت، درستی، رعایت عدالت و احترام به اعضا به رشد و تعالی سازمانی خود بیفزاید و این ویژگی‌ها را جزو چشم‌اندازهای خود قراردهد.

دکمه بازگشت به بالا