نشست هم اندیشی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون خراسان جنوبی

شست هم اندیشی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون در راستای اجرای ردیف 4 بند "د" ماده 1 دستورالعمل اصلاحی نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و به منظور اعلام تشکل های پیشنهادی این سه اتاق جهت عضویت در شورای گفت و گوی استان در روز شنبه مورخ 1 تیرماه 1398 در محل اتاق بازرگانی تشکیل گردید.
به موجب این دستور العمل "هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا روسای تشکل های تعاونی و خصوصی مستقر در استان از بخش ها و رشته های مختلف، بنا به پیشنهاد مشترک رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان، رئیس اتاق تعاون استان و رئیس اتاق اصناف مرکز استان و تصویب شورای استان" انتخاب می گردند.

ارسال دیدگاه

بالا