دبیرکل اتاق بازرگانی بیرجند: تشکیل کمیسیون های تخصصی برای انعکاس و پیگیری مشکلات بخش خصوصی

سید محمدرضا علیزاده دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند در بحث کمیسیون ها ا این اتاق اظهار داشت: کمیسیون های تخصصی یکی از جلوه های بارز عزم راسخ اتاق بازرگانی جهت نقش آفرینی هر چه بیشتر در عرصه اقتصادی و به دوش کشیدن بار سنگین مسئولیت های این نهاد است.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون های تخصصی در راستای اجرای بند (د)ماده 16 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب پانزدهم اسفند 69، بیان کرد: این کمیسیون ها از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران تشکیل شده که علاوه بر حوزه تخصصی خود مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار می دهند.
دبیر کل اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه این اعضا در شکل دهی نظرات اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه نقش موثری دارند، عنوان داشت: این نقطه نظرات به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر نهادهای تخصصی نیز قرار خواهد گرفت.
تشکیل 5 کمیسیون تخصصی در اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند
علیزاده با اشاره به اینکه در این راستا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی بیرجند نیز اقدام به تشکیل کمیسیون های تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی کرده است، افزود: این کمیسیون ها در مدت کوتاه فعالیت خویش همواره سعی کرده در مسیر توسعه اقتصادی استان گام برداشته و ضمن تلاش در جهت انعکاس مسائل و مشکلات بخش خصوصی در جهت رفع موانع تولید ف سرمایه گذاری و تبیین جایگاه اتاق به عنوان پارلمان و سخنگوی بخش خصوصی گام بردارد.
وی به تشکیل پنج کمیسیون ذیل اتاق بازرگانی بیرجند اشاره نمود وگفت: کمیسیون معدن، کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل و ترانزیت و گمرک، کمیسیون صنعت، اصل 44 و محیط کسب و کار، کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر و کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی.
دبیر کل اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر اینکه کمیسیون‌ها به عنوان هسته‌های تخصصی اتاق مورد مشورت هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه قرار می‌گیرند، بیان داشت: این کمیسیون ها محیط کسب و کار را در حوزه تخصصی خود پایش و گزارش‌ها و پیشنهادهای خود را به دو مرجع فوق ارائه می‌کنند.
دبیر کل اتاق بازرگانی بیرجند یادآور شد: کمیسیون های تخصصی از طریق انتخاب و بکارگیری مشاور و کارشناسان خبره و همچنین برگزاری نشست های کارشناسی و هم اندیشی زمینه حضور اساتید و صاحب نظران مختلف را در کنار فعالین بخش خصوصی فراهم می آورد تا علاوه بر شناسایی مشکلات محیط کسب و کار بهترین راهکار را جهت رفع موانع موجود ارائه دهند.
وی در پایان خواستار مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی استان در کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی بیرجند و اعلام مسائل و مشکلات به دبیرخانه کمیسیون های این اتاق شد.

ارسال دیدگاه

بالا